bí đỏ
danh từ
1.かぼちゃ 「南瓜」 [NAM QUA]​​
2.カボチャ​​
3.かぼちゃ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bí đỏ

1. Gia vị sử dụng cho món bí ngô (bí đỏ)
南瓜用のスパイス
2. Làm bánh bí đỏ
カボチャのケーキを作る
3. bí ngô (bí đỏ) của cô ấy rất ngon
彼女の南瓜はとてもおいしい
4. Những quả bí ngô (bí đỏ) này bị để quên suốt ở trong ruộng
これらのカボチャは、畑にずっと放置されていた
5. Chúng tôi cần một quả bí ngô (bí đỏ) lớn cho lễ Haloween
私たちはハロウィーンに大きなカボチャがひとつ必要だ

Kanji liên quan

QUAカ、ケ
NAMナン、ナ