bị đổ
động từ
1.こぼれる 「零れる」​​
2.ころぶ 「転ぶ」 [CHUYỂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LINHレイ
CHUYỂNテン