bị đổ nhào
động từ
1.ひっくりかえる 「ひっくり返る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẢNヘン