bi đông
danh từ
1.かん 「缶」​​
2.すいとう 「水筒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
ĐỒNGトウ
HẪU,PHỮUカン、フ