bị đóng
1.ふさがる 「塞がる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẮC,TÁIソク、サイ