bị đóng chặt
động từ
1.しまる 「閉まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẾヘイ