bị giãn
động từ
1.のびる 「伸びる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bị giãn

1. Áo bị giãn rồi.
服が伸びちゃった。

Kanji liên quan

THÂNシン