bị giao vào nhau
câu, diễn đạt
1.まざる 「交ざる」​​
2.まじる 「交じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAOコウ