bị giới hạn
danh từ
1.リミテッド​​

Thảo luận, đóng góp