bị học đúp
động từ
1.りゅうねん 「留年する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
LƯUリュウ、ル