bi khúc
1.ひきょく 「非曲」​​
danh từ
2.ひきょく 「悲曲」 [BI KHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÚCキョク
PHI
BI