bi khúc
danh từ
1.ひきょく 「悲曲」 [BI KHÚC]​​
2.ひきょく 「非曲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÚCキョク
PHI
BI