bị làm cho thấp
câu, diễn đạt
1.ひくまる 「低まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÊテイ