bị làm hỏng
tính từ
1.めちゃくちゃ 「目茶苦茶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
TRÀチャ、サ
KHỔ