bị làm nhục
câu, diễn đạt
1.けがれる 「汚れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ô