bị làm phiền
động từ
1.とうわく 「当惑する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
HOẶCワク