bị mài mòn
câu, diễn đạt
1.すれる 「擦れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁTサツ