bị mai táng
câu, diễn đạt
1.うまる 「埋まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MAIマイ