bí mật lớn
danh từ
1.げんぴ 「厳秘」 [NGHIÊM BÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIÊMゲン、ゴン