bị mòn
động từ
1.きれる 「切れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ