bị nắng ăn
1.ひやけ 「日焼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊUショウ
NHẬTニチ、ジツ