bị ngã xuống
câu, diễn đạt
1.ころぶ 「転ぶ」 [CHUYỂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYỂNテン