bị ngưng trệ
câu, diễn đạt
1.つまる 「詰まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẬTキツ、キチ