bị phơi bày
động từ
1.ばくろ 「暴露する」​​
2.ばれる​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bị phơi bày

1. sự không hiểu biết của mình bị phơi bày
自分の無知が暴露する

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
LỘロ、ロウ