bị phủ
động từ
1.こうむる 「被る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bị phủ

1. mặt đất bị phủ lên một lớp tuyết
大地は大雪を被る

Kanji liên quan

BỊ