bị rách
động từ
1.さける 「裂ける」​​
2.やぶる 「破る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁ
LIỆTレツ、レチ