bị say mê
động từ
1.しんすいする 「心酔する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
TÚYスイ