bí sử
danh từ
1.ひし 「秘史」 [BÍ SỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỬ