bị thấm ướt
động từ
1.ひたる 「浸る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẨMシン