bi thống
động từ
1.かなしむ 「悲しむ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BI