bị thu gọn
câu, diễn đạt
1.ちぢまる 「縮まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÚCシュク