bí thư thành ủy
câu, diễn đạt
1.とういいんかいいいんちょう 「党委員会委員長」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
VIÊNイン
ĐẢNGトウ
TRƯỜNGチョウ
ỦY