bí thư thứ nhất
1.だいいちひしょ 「第一秘書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỆダイ、テイ
NHẤTイチ、イツ
THƯショ