bị tống giam
câu, diễn đạt
1.にゅうかん 「入監」 [NHẬP GIÁM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
GIÁMカン