bị tràn
động từ
1.こぼれる 「零れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LINHレイ