bị trẹo xương
1.ほねねんざ 「骨捻挫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐTコツ
NIỆM,NIỆPネン、ジョウ
TỎAザ、サ