bị từ chối
động từ
1.ふられる 「振られる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẤNシン