bị vạch trần
động từ
1.ばくろ 「暴露する」​​
2.ばれる​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
LỘロ、ロウ