bị vong lục
danh từ
1.メモリアル​​

Thảo luận, đóng góp