bia bắn
1.ひょうてき 「標的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊU, PHIẾUヒョウ
ĐÍCHテキ