bịa chuyện
1.うそ 「嘘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

キョ、コ