bia tưởng niệm
danh từ
1.きねんひ 「記念碑」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bia tưởng niệm

1. Xây dựng bia tưởng niệm để ~.
〜のための記念碑の建設
2. Bia tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam
ベトナム戦没者記念碑
3. Bia tưởng niệm những vị anh hùng trong cuộc chiến tranh được dựng bằng đá cẩm thạch và đồng thiếc
戦争の英雄たちの記念碑が、大理石と青銅でつくられた
4. Tên của hàng ngàn liệt sĩ đã được khắc lên bia tưởng niệm
何千何万という人の名前が戦没者記念碑に刻み込まれた

Kanji liên quan

NIỆMネン
BI