bích báo
1.かべしんぶん 「壁新聞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン
VĂNブン、モン
BÍCHヘキ