biến áp khí
1.へんあつき 「変圧器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁPアツ、エン、オウ
BIẾNヘン
KHÍ