biên bản thỏa thuận
1.ごういしょ 「合意書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
THƯショ
HỢP,CÁPゴウ、ガッ、カッ