biển cả
1.たいよう 「太陽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁIタイ、タ
DƯƠNGヨウ