biến cách
1.へんかく 「変革」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾNヘン
CÁCHカク