biên chế
1.へんせい 「編制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
BIÊNヘン