biên dịch
1.ぼんやく 「本訳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHヤク
BẢN,BỔNホン