biến điệu
1.へんちょう 「変調」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾNヘン
ĐIỀUチョウ