biên độ rung lắc
câu, diễn đạt
1.しんぷく 「振幅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÚCフク
CHẤNシン